Fokir Lal Miah

Itha Tumra Banau lyrics || Fokir Lal Miah || ঈতা তুমরা বানাও || ফকির লাল মিয়া

Itha Tumra Banau Song by Fokir Lal Miah:

  • শিরোনামঃ ঈতা তুমরা বানাও
  • কন্ঠঃ ফকির লাল মিয়া
  • কথাঃ ফকির লাল মিয়া

__________________________________

Itha Tumra Banau Lyrics In Bengali:

ঈতা দেখা ….

আল্লার দুয়াই ….

শান্তি নাইরে বেটাইনরে …

ঈতা দেখা ….

খালি মাতো লাগাইদিও ….

মাতো উস্তাদ ।। 

মাতো লাগাইদিও

মাতর কম্পিটিশন অইলে

অলিম্পিক তাকি গোল্ড মেডেল লইয়া আইব্ব ।।

তুমরা সবটিয়ে উইট্টা দৌড় ফালাইবায়

খালি মাতলায় রে ফুয়াইন 

হাছা খতা খইলে ।।

ঈতা দেখা ….

ঈতা এরে দেখা

ঈতা দেখা দেখা 

ঈতা রেবাই দেখা

দেখা দেখা দেখা

আইচ্চা আইচ্চা ….

লালে যেলা র‍্যাপ গায়তে আর খেউ গাও

লালে যেলা বাত খায়তে আর খেউ খাও

আমারে দি অয়নাতে আর খেউ গাও

টাকু বাই খেনে আইয়া লালরে সাতাও 

মাতা সবে ফারে দেকি খইরা দেখাও

দেখা আছে কিলা কিতা বাদ দেও ফালাও

যেতা ফাও মুকো দিয়া দুমসে সাবাও

See also  ফকির লাল মিয়া || দোপ্পা এখ|| Fokir Lal Miah || Doppa Ek || Lyrics ||Bangla rap song 2020||

হাছা মিছা কিতা ইতা তুমরা বানাও ।।

খাইয়া না সইয়া বালুর বস্তা বইয়া 

আমার ফিটিত সাক্কু মারে আমার থালো খাইয়া 

যাহ !!! কিতা খোরতাম খইয়া 

মাতা মুতা নষ্ট অইবো আমার খতা হুইন্না 

যাও !!! কিতা লাব আর সিইন্না

নিজর বিফদ নিজে আনচ্চি নিজর টেখায় কিইন্না ।।

খাও !! লাল ফকিরর শিন্নি ফেট বইরা খাইও 

মার্কা মারা সিলেটি র‍্যাপ হুইন্না এখবার দেইক্ক

কিতা আমার অইবো কিতা আমার যাইবো ? 

ফকিরে হী দার দারেনা খে গান আমার হুনব

দাঁত বার খইরা আসলে লালোর কিতা খমবো ? 

না !!! ফুটানি বাই খরিনা আন্দু গুনদু মাতিনা

নারিং বিরিং খোরাত ফাইলে খেউরে আমি সারিনা

যানিনা বুযিনা বঙ্গী খোরতাম ফারিনা 

এরলাগি তো টিবি টাবিত লাল ফকিররে দেখায় না ।।

{ হ্যালো খে ? খারে আফনে সাইরা ?

কুনতা বাইসাব হুনা যারনা কুনান তাকি খইরা?

ফকির বাই বালা আসইন হিন্দি ফিলিম দেখরা

কিতা খান আর কিতি খানে মারামারি খোররা

ফকির বাইয়ে ইতা দেইক্কা আত তুলাদি নাসরা … }

ওই ! খে !! খার লগেবে মাতরে ?

তিনবার আমি খইয়া হারসি ফোনটা তোরে রাখতে

See also  Fokir lal miah - Free style 2021

সখাল আইয়া দেইক্কা যা বালা মজা ফাইবে

শারুক খানে যেলা নাসে ফারবে নি তুই নাস্তে?

লালে যেলা র‍্যাপ গায়তে আর খেউ গাও

লালে যেলা বাত খায়তে আর খেউ খাও

আমারে দি অয়নাতে আর খেউ গাও

টাকু বাই খেনে আইয়া লালরে সাতাও 

মাতা সবে ফারে দেকি খইরা দেখাও

দেখা আছে কিলা কিতা বাদ দেও ফালাও

যেতা ফাও মুকো দিয়া দুমসে সাবাও

হাছা মিছা কিতা ইতা তুমরা বানাও ।।

আম গাসো আম দরে সুত্রা গাসো সুত্রা

বাগর গরো বাগ ওয় কুত্তার ফেটো কুত্তা

ফকির ! মরি গেলে ফকিরর গান থাখবো

সারা দেশো সিলেটি র‍্যাপ এখ সেটিয়া বাজবো 

হুনবো খইবো ঈতা যেসায় ফারবো 

আখতা এখদিন উইট্টা দেখবায় নিজে গাইতো সাইবো

বেরা সেরা লাগবো বেইজ্জ আরো অইবো

ওবা, খে ? সমির আলীর ফুয়া নি? 

তুমার বাফে কিতা খোরইন ? শরিল গতর বালানি ?

সিলেটি র‍্যাপ গাও ? হুনলাম ঈতা হাছা নি ?

এখটা প্রশ্ন খরি, উত্তর তুমি দিবায় নি?

সিলেটি র‍্যাপ কিতা বাইসাব খলা গাসো দরেনি ? 

বাদ দেও ঈতা বানরামি টুফি ফিন্দ্যা ফুটানি

See also  Akash Patal Khujis Jare ( আকাশ-পাতাল খুঁজিস যারে ) Lyrics||Lalongeeti(লালনগীত) ||Banglalyrics580||

লাল ফকিররে সিনোনি ? 

সিলেটি র‍্যাপ মাছ অইলে ফকির আমি ফুসকুনি

বুচ্চনি ? আন্দু খালি মাস্তানি

খামর লাগি চাইনিজ ওখোল, মাতবার লাগি বাঙালি

সলি গেলে দেকি লিবায় লাল ফকিরর ফকিরি 

তুমার বাড়ী সিলেট খরি আমি কিতা টেখাত নি? 

এখ ডিস্ট্রিক্টর মানুষ খরি তুমি আমি সমান নি ? 

ডাউন টাউন দুইশো বারো সয় নম্বরর সিলেটি

বাসমু থাখমু সিলেটি র‍্যাপ গাইমু 

দরকার অইলে সিলেটি র‍্যাপ বুকর মাযে লেখমু 

সিলেটি র‍্যাপ সবে হুনবো মরবার আগে দেখমু ।।

দেখমু !

দেখমু !

দেখমু !

লালে যেলা র‍্যাপ গায়তে আর খেউ গাও

লালে যেলা বাত খায়তে আর খেউ খাও

আমারেদি অয়নাতে আর খেউ গাও

টাকু বাই খেনে আইয়া লালরে সাতাও 

মাতা সবে ফারে দেকি খইরা দেখাও

দেখা আছে কিলা কিতা বাদ দেও ফালাও

যেতা ফাও মুকো দিয়া দুমসে সাবাও

হাছা মিছা কিতা ইতা তুমরা বানাও ।।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ! 

র‍্যাপ গান নখল টখোল মারা তাকি সাবধান থাখবা

সাইরো বাইদি র‍্যাপার বারাই গেসইন 

র‍্যাপ গান গাইতে ডর খোরে অখন ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button